Battonya

2022. január 27.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. január 27. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirendi pontok:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályairól szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3., Battonya Város Önkormányzata előzetes adatszolgáltatása a 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletekről

4.,Pályázat benyújtása a 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

5., Kötelező felvétel biztosító általános iskolák körzethatárainak jóváhagyása

6., Battonya Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról

7., Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi föld elidegenítése

8., Tagi kölcsön biztosítása a Battonyai Haladás Termelő és Szolgáltató START Szociális Szövetkezet részére

9., Bejelentések