Battonya

2021. július 29.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2021. július 29. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme

Napirendi pontok:

1., Közmeghallgatás

2., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

3., A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

4., Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzési jelentése

5., Támogatás átadása a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. részére

6., Pályázati maradvány átadása a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. részére

7., Javaslat a települési adó bevezetésére/mezei őrszolgálat felülvizsgálata

8., Bacsó Béla utca 11. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

9., Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

10., Tájékoztatás a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Technikum, Általános Iskola és Óvodát érintően az oktatás részleges átszervezéséről

11., Tájékoztatás az SOS Gyermekfalu hasznosításának terveiről

12., Bejelentések