Battonya

2020. szeptember 24.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2020. szeptember 24. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanács terme

Napirendi pontok:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

3., A Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

4., Munkamegosztási megállapodás

5., Ellátási szerződés kötése házi segítségnyújtás alapszolgáltatás vonatkozásában az eleki Humán Szolgáltató Központtal

6., Battonyai Városi Könyvtár vezetőjének megbízása

7., Battonyai Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

8., A helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásához kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra ideiglenes bizottság létrehozása és a pályázati felhívás megjelentetése

9., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának módosítása

10., A Tündérkerti Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges döntések meghozatala

11., Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

12., Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

13., Területfejlesztési menedzseri/pályázatírói feladatok ellátása

14., Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra

15/1., Battonya, József Attila u. 98. szám alatti ingatlan 2/18 részbeni tehermentes tulajdonjogának Önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

15/2., Battonya, József Attila u. 28-1. szám alatti ingatlan 10/12 részbeni tehermentes tulajdonjogának Önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

16., Megbízási szerződés hosszabbítása

Bejelentések

Humánfejlesztési Bizottság tájékoztatója a helyi tanulmányi ösztöndíjrendszer bevezetésének lehetőségéről

Tájékoztatás közútkezelői hozzájárulás megadásáról

Étkeztetési norma emelése

Zárt ülés

Területbérleti szerződés megkötésének vizsgálata a Battonyai Dózsa Vadásztársasággal