Battonya

2020. július 09.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2020. július 9. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

Napirendi pontok:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

2., A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által hozott döntések felülvizsgálata

3., A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

4., Battonya Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 
Zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

5., 2019. évi maradvány elszámolása

6., Pannon Holt-tenger Kft 2019. évi beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

7., 2019. évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

8., Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

9., Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

10., A Zöld-Rózsa Óvoda Közalapítvány beszámolója (melléklet)

11., A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság beszámolója Battonya város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

12. Kocsis Zoltánné bérleményében lévő önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetése iránti kérelem

13., A Battonyai Művelődési Központ és Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása

14., Bejelentések

Előterjesztés – Pénzügyi Bizottsági képviselői hely betöltése

Zárt ülés

Napirendi pontok:

1., Békés Megyéért” kitüntető díj adományozása

2., Mrlák Boglárka önkormányzati lakás bérbeadására irányuló kérelem

 

Bizottsági Meghívók

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánfejlesztési Bizottsága

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága