Battonya

2020. január 30.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2020. január 30. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezete

3., Battonya Város Önkormányzata előzetes adatszolgáltatása a 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekről

4., A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár átszervezése

5., A Pannon Holt-tenger Kft. alapító okiratának módosítása

6., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása

7., Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet intézményvezető álláshirdetésre beérkezett pályázatok elbírálása

8., Palkó Lajosné, a Battonya Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának munkavégzés alóli felmentés iránti kérelme

9., Részesedések, követelések mérlegből történő kivezetése

10., Battonya város területén lévő beépítetlen belterületi ingatlanok tulajdonosainak kérelme

11., A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása

12., Pályázat útján értékesítésre meghirdetett ingatlanokra érkezett vételi ajánlat elbírálása

13., Ale István gömb akácfa ültetésének kérelme

14., Bejelentések