Battonya

2019. október 28.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2019. október  28. napján hétfőn,  14 órakor  alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről

2., Az Önkormányzati képviselők eskütétele

3., Polgármester eskütétele

4., A polgármester illetményének megállapítása

5., Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

6., Alpolgármester megválasztása

7., Alpolgármester eskütétele

8., Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

9., Bizottságok tagjainak megválasztása, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele

10., Települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása

11., Jegyzői tájékoztató az összeférhetetlenség szabályairól, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről a KOMA adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségekről, képzési kötelezettségekről

12., Bejelentések

A leköszönő polgármester végkielégítésének kiegészítése

Polgármester szabadságolási tervének elfogadása

Települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába delegálás