Battonya

2019. május 30.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2019. május  30. napján csütörtökön, 14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Battonya Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

3., 2018. évi maradvány elszámolása

4., 2018. évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

5., Folyószámla-hitelkeret megemelése

6., Pannon Holt-tenger éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentés

7., A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

8., Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság beszámolója Battonya város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

9., Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése

10., Közterület elnevezésének módosítása

11., Helyi Fenntarthatósági Program felülvizsgálata

12., „Trafik” üzlethelyiség értékesítése

13., Battonya, Fő u. 118/6.sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása

14., Bejelentések

Pályázat benyújtása a 2019. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

Battonya város helyi fenntarthatósági programjának a felülvizsgálata