Battonya

2019. április 25.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2019. április 25. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3., Pályázatokhoz kapcsolódó előterjesztések:

3/1. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013  Zöld város kialakítása Battonyán című pályázat  közbeszerzési eljárásához kapcsolódó bírálóbizottság felállítása

3/2. TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005  Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázat  közbeszerzési eljárásához kapcsolódó bírálóbizottság felállítása

3/3. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013  Zöld város kialakítása Battonyán című pályázat közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához 5 gazdasági szereplő kijelölése

3/4. TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005  Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázat közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához 5 gazdasági szereplő kijelölése

3/5.Az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

3/6. Pályázat benyújtása a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

3/7. Pályázat benyújtása a 2019. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

4., Battonya Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Terve

5., Battonya Város Vízkár-elhárítási Terve

‘A’ jelű melléklet

‘B’ jelű melléklet

6., Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra

7., Bírósági ülnökök megválasztása

8., Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása

9., Battonya, Bacsó Béla u. 25. szám alatti ingatlan értékesítése

10., Fő utca 118/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Bejelentések

Fodor Manó Helytörténeti Egyesület kérelme

Zárt ülés

  • „Békés Megyéért” Kitüntető díj adományozásáról
  • Döntés a helyi kitüntetések adományozásáról