Battonya

2017. szeptember  28.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  2017. szeptember  28.  napján csütörtökön,  15 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2/a., Battonya Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítása

2/b.,Tájékoztatás Battonya Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásának pénzügyi, számviteli adatairól 

3., A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4., A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5., A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6., A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7., A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

8., Partnerségi Terv Battonya Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan

9., A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetése

10., Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra

11., Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

12., TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú pályázat tervmódosítása

13., Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme

14., A Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

15., Puzsin Emil bérlővel kötött haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

16., Megbízási szerződés hosszabbítása

17., Battonya Város Településrendezési Eszközök módosítása

18., A Battonya, Petőfi téri „Buszváró Büfé” üzlethelyiség bérbeadásra történő meghirdetése

19., A Battonya, Fő u. 93. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

20., Nem képviselő bizottsági tag lemondása és új tag megválasztása

21., Bejelentések

Battonya, 2017. szeptember 19.

                                                                                                           Marjai János
                                                                                              Battonya Város Polgármestere