Battonya

2017. március 30.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  2017. március 30. napján csütörtökön,  15 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Városháza emeleti tanácskozó terme

 

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., A települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

3., Civil szervezetek támogatása

I. Pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pályázatok elbírálására és a döntéshozatalra ad-hoc bizottság létrehozása és a pályázati felhívás megjelentetése

II. Pénzügyi támogatásáról szóló 7/2015 (III.27) önkormányzati rendelet módosítása

4., Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében tett észrevétele

I. Battonya Város Önkormányzat SZMSZ módosítás

II. BE/02/292-1/2017 törvényességi felhívás

5., Battonya Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

6., Pályázat benyújtása a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

7., Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

8., A Dél – Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

9., Battonya Város Önkormányzata és a Szeged- Csanádi Egyházmegye között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

10., ALFÖLDVÍZ Zrt. 2017. évi vízterhelési egységdíjak kiközlése

11., Battonya, Külterület 0577 és a 0233/9 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú kivett csatorna (Cigányka –ér) állami tulajdonba adása

12., Üzlethelyiség bérbeadása

Zárt ülés

  • Lakásbérlet
  • Városnapi események