Battonya

2017. május 25.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete  2017. május 25. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Battonya Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet-tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó beszámoló

3., 2016. évi maradvány elszámolása

4., 2017. évi pénzügyi előterjesztések

5., 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

6., Pannon Holt –tenger Kft. beszámolója és könyvvizsgálati jelentés elfogadása

7., Alföldvíz Zrt. 2017. évi rekonstrukciós munkák tudomásul vétele

8., EFOP Esély Otthon pályázat előkészítési feladatokra kiírt beszerzés bírálata

9., „Békés Megyéért” Kitüntető díj adományozásáról

10., Bejelentések

 

Tájékoztatás a bizottsági ülések időpontjáról

Pénzügyi Bizottság                                                                2017. május 22. napján 1600 óra