Battonya

2015. október 01.

Meghívó

NAPIREND

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb tárgyalásokról

2., Battonya Város Önkormányzata 2015. I. féléves gazdálkodásának pénzügyi adatai

3., Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

4., A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

5., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása

6., Intézményi alapító okiratok módosítása

7., Az Állami Számvevőszék  “Utóellenőrzések – az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének szabályszerűségének utóellenőrzése Battonya” című ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv

8., Az Egészségügyi és Szociális Szervezet keretein belül működő családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat egy szervezeti és szakmai egységgé alakítása

9., Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

10., Civil szervezetek kérelmei 

11., Ingatlanértékesítés

12., Mezőőri álláspályázat 

13., A Battonya, Petőfi téri buszváró büfé üzlethelyiségével kapcsolatban érkezett panaszok kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele 

14., Bejelentések

ZÁRT ülés