Battonya

2015. november 26.

Meghívó

NAPIREND

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb tárgyalásokról

2., A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3., A helyi iparűzési adóról szóló 33/2006. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

4., Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

5., Battonya Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása

6., A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotása

7., Alapító okiratok módosítása

8., Battonya Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

9., Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményvezetői pályázat kiírása

10., Fogorvosi röntgengép vásárlása

11., A polgármester és az alpolgármester jutalmazása

12., Ideiglenes bizottság létrehozása a gyepmesteri szolgáltatási tevékenység és a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatára

13., Az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Bacsó B. u. 11. sz. alatti 3841. helyrajzi szám alatti lakóingatlan értékesítése

14., Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Nemzeti Földalapvezető Szervezettől

15., A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

16., Battonya, Fő u. 118/4. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása

17., A Battonya, Petőfi téri buszváró büfé üzlethelyiségével kapcsolatban érkezett panaszok kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele

18., Bejelentések

ZÁRT ÜLÉS

  • Mezőőri álláspályázatok elbírálása
  • A képviselő-testület bizottságainak beszámolója