Battonya

2015. június 25.

Meghívó

NAPIREND

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb tárgyalásokról

2., Közmeghallgatás a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése tárgyában

3., A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

4., 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

5., Mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítása

6., Szociális szövetkezet megalakítása

7., Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2013-2014. évi munkájáról

8., Bejelentések

   Pannon Holt-tenger Kft. könyvvizsgálat

   Városellátó Szervezet létszámemelése

   NFP konzorciumi megállapodás

   Dél Békési kistérség Többcélú Társulás Nonprofit Kft. alapítása

   Ingatlan helyi védelem alá helyezése

   Tájékoztatás a Roma Nemzetiségi Önkormányzatról

ZÁRT ülés

9., Települési támogatás megállapítása ügyében benyújtott fellebezés elbírálása

10., Mezőőri álláshírdetés elbírálása

Tájékoztatás

– A Pénzügyi Bizottság ülést tart 2015.06.23-án 15:30 órakor

– A Szociális Bizottság ülést tart 2015.06.22-én 15:00 órakor