Battonya

Polgármesteri Hivatal Szervezete és Elérhetősége

Cím 5830 Battonya, Fő utca 91.
Fax 68-457-615
Telefon 68/456-069, 68/456-000
Az önkormányzat hivatalos e-mail címe:  polgarmester.battonya@fabinet.hu

 

Marjai János

polgármester

68/456-122

polgarmester.battonya@fabinet.hu

Borsodi János

alpolgármester

68/456-000/121

polgarmester.battonya@fabinet.hu

Varga István

jegyző

68/456-069

battonya.jegyzo@fabinet.hu

Igazgatási csoport

Dr. Czakó Anita

 

Aljegyző

A jegyző helyettesítése, igazgatási csoport koordinálása

68/456-000/103

Lénárt Anna

Főtanácsos

Anyakönyvi, állampolgársági, hagyatéki ügyek

ellátása, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatok intézése

hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadása

gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben leltár felvétele

68/456-000/109

Hargitai Zsolt

Főtanácsos

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HH és HHH  megállapítása, Állatvédelmi ügyek

Gyámhivatali, bírósági felkérésre környezettanulmány készítése

Méhészet bejelentése, Parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelése

Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek előkészítése

Esélyegyenlőségi Referens

68/456-000/114

Fábián Zsanett

 

Gyakornok

A közalkalmazottak, köztisztviselők és a nemzetiségi önkormányzatok nem rendszeres juttatásainak számfejtése. A mezőgazdasági őstermelők felvásárlási jegyének feladása a számfejtési rendszerben (KIRA).

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Szociális Bizottság üléseinek előkészítése, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása

Bér- és munkaügyi ügyintézés

68/456-000/118

Borovics Adél

Fogalmazó

Képviselő-testület üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok.
Jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek nyilvántartása

Közbiztonsági referens
Közterület-felügyelői feladatok ellátása

Honvédelmi ügyek

iktatás, irattárazás

Termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

Hirdetmények kifüggesztése

68/456-000/119

Nádasdi Zoltánné

Ügykezelő

Titkársági feladatok ellátása

68/456-000/106

Kálmán József

Vezető-főtanácsos

Műszaki és építésügyek, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyek, Talált tárgyak. Jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási és útépítési ügyekben. Telepengedély kiadása.

68/456-000/110

Pénzügyi csoport

Mákosné Rafai Annamária

 

Pénzügyi Csoportvezető

Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos tervezési feladatok, beszámolók elkészítése.

68/456-000/112

Kocsis Zoltánné

Pénzügyi csoportvezető-helyettes

Főmunkatárs

Közmunka elszámolás

68/456-000/120

Pozsárné Illin Éva

 

Vezető-tanácsos

Áfa bevallás készítése

Számlázás, Számla nyilvántartás, analitikus vagyonnyilvántartás vezetése,

68/456-000/111

Rausz Adél

 

Vezető-tanácsos

Pályázatok készítése, az önkormányzat nyertes pályázatainak pénzügyi lebonyolítása. Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó számlák intézése, utalás

68/456-000/111

Veres Edina

 

Fogalmazó

Nemzetiségi önkormányzatok könyvelése.

Pénztárak érvényesítése.

Bank és pénztári számlák iktatása, CGR  rendszerben történő rögzítése

68/456-000/201

Kotroczó Ibolya

 

Főmunkatárs

Főkönyvi könyvelés,

Normatív állami támogatások,elszámolások intézése.

Önkormányzat és intézményei időközi pénzforgalmi és mérlegjelentéseinek elkészítése.

68/456-000/201

Erős Anna

 

Főelőadó

Főkönyvi könyvelés,

Önkormányzat és intézményei időközi pénzforgalmi és mérlegjelentéseinek elkészítése.

68/456-000/201

Mudrity Iván

 

Főelőadó

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok, informatikai feladatok ellátása.

 

68/456-000/122

Nagy Zsuzsanna

 

Főtanácsos

Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

68/456-000/117

Sztanojev Ivánné

Vezető-főtanácsos

Helyi adók kivetése, beszedése, adóigazgatási feladatok végzése.

68/456-000/117

Czabai Józsefné

 

Főmunkatárs

Helyi és a gépjármű adó megállapítása, kivetése, a befizetések fogadása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások kiállítása

68/456-000/117

Szilasiné Kovács Tünde

 

Ügykezelő

Pénztári feladatok ellátása, Mezőőri járulék nyilvántartása, kezelése

68/456-000/108